Dividendele sunt într-adevăr „interzise” din 2021? – Contabilitate

Dividendele sunt într-adevăr „interzise” din 2021?

Pe adresa noastră de poştă electronică, precum şi în discuțiile directe, principala întrebare legată de prevederile OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii a fost dacă repartizarea de dividende către proprietarii firmei anulează bonificațiile prevăzute condiționat de aceasta. Vom arăta mai jos că lucrurile nu doar că nu stau aşa, chiar dacă impulsul multora este să creadă a priori asta, ci chiar contrar (sic!).

Scurt preambul

OUG 153/2020 instituie, în perioada 2021-2025 (2022-2026, pentru societățile cu an fiscal modificat), 3 (trei) tipuri de reduceri procentuale la calculul impozitului pe profit, microîntreprindere şi specific, pe care firmele le pot aplica înainte de plată, în condițiile în care capitalul propriu (activul net contabil) este pozitiv şi atinge anumite praguri de creştere anuală, atât în bază mobilă (de la an la an), cât si fixă (doar față de anul 2020), valoarea maximă a acestora fiind de 15%, cu excepția primului an de raportare, în care este de maxim 12%.

Nota bene: Primul termen de la numărător este capitalul propriu ajustat, care exclude din definiția dată în scopul legii profitul curent.

Revenind la problema noastră de rezolvat, punctăm că decizia în sine de nerepartizare a profitului la dividende este lăudabilă, în condițiile în care asociații/shareholderii au şi alte surse de existență, dar, în general, nu poate conduce la maximizarea procentului cumulat de reduceri care poate fi obținut în baza reglementării precitate, foarte puține societăți comerciale având indicatorii de poziție financiară în creştere exponențială.

Ce este de făcut, în cazul celor care doresc atingerea acestui maximum?

În practică, maximumul nu va fi atins de către toate firmele, dar o valoare maximală a procentelelor cumulate de reduceri este destul de facil accesibilă tuturor, apelând la … matematică şi raționament profesional.

Pe scurt, degeaba nu repartizezi întreg profitul la dividende, întrucât îți vei crea o bază mare de raportare pentru anul/anii viitor(i), astfel încât vei obține reduceri în primul/acel an, dar în următorul/următorii, existând o sumă mare a capitalului propriu la care te raportezi, nu vei accesa integral sau maximal reducerile, ba chiar doar valoarea minimă a acestora (2%). Cu alte cuvinte, capcana repartizării integrale la dividende (sau a reportării profitului, de asemenea; vezi supra definiția capitalului propriu ajustat) are drept consecință pierderea bonificațiilor (dar capitalizarea superioară a societății).

Rămâne sarcina profesionistului/expertului contabil să efectueze simulări anuale pentru fiecare caz concret aflat în portofoliu, şi, fără îndoială, va constata veridicitatea celor relevate de noi în prezentul articol.

Ca o recomandare către legiuitor, considerăm că ar fi dezirabilă mărirea substanțială a acestor procente de reduceri pentru a creşte miza fiscală pentru intreprinzatori, mai ales că, aşa cum însuşi acesta o arată în expunerea de motive , optimizarea fiscală agresivă este o realitate în condițiile actuale generate de pandemia Covid-19.

Ca o scurtă observație finală, cu speranța generalizării acestei conduite în domeniul dreptului fiscal si contabil a legiuitorului, apreciem maniera de reglementare a acestui aspect fierbinte (capitalurile proprii fiind o problemă malignă a firmelor româneşti), stimulându-se echilibrat atât plata de dividende, cât şi creşterea capitalului propriu, dacă într-adevăr aceasta a fost intenția reală a acestuia.

Sursa: Capital.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *